กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564

10 มิถุนายน 2564


กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ สนง.การประปาส่วนภูมภาคสาขาพยุหะคีรี  นำโดย นายนรินทร์  จันทรังสี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี พร้อมด้วยพนักงานในสาขา ทั้งนี้ได้ทำการเลือกดาวด่นประจำไตรมาส 3/2564 ได้แก่ นายจักรพงศ์  เพชรอาวุธ ช่างโยธา3 งานบริการและน้ำสูญเสีย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน