กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งน้ำประปา ไลน์@pwathailand และให้คำแนะนำลูกค้าที่ใช้น้ำ2ระบบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งน้ำประปา ไลน์@pwathailand และให้คำแนะนำลูกค้าที่ใช้น้ำ2ระบบ

18 มิถุนายน 2564


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งน้ำประปา ไลน์@pwathailand และให้คำแนะนำลูกค้าที่ใช้น้ำ2ระบบ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. - 17.00 น. ผู้จัดการคมสัน สัมมา นำทีมหัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานผลิต พร้อมนายช่าง กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งน้ำประปา ซึ่งได้เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พร้อมพบปะพูดคุยลูกค้า กปภ. แนะนำไลน์ @pwathailand และให้คำแนะนำลูกค้าที่ใช้น้ำ 2 ระบบ ติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกวิธี โดยทีมงานได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน