การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

18 มิถุนายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) ได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลเมืองท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเทศบาลเมืองท่าผาได้มีมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งรวมถึง กปภ.ข.๓ ด้วย ทั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองท่าผาได้เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณที่ทำการของ กปภ.ข.๓ แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆ รวมไปถึงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายใน กปภ.ข.๓

 
เลื่อนขึ้นข้างบน