กปภ.ข.4 ต้อนรับผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่เตรียมพร้อม Phuket Sandbox (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 ต้อนรับผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่เตรียมพร้อม Phuket Sandbox

18 มิถุนายน 2564


กปภ.ข.4 ต้อนรับผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่เตรียมพร้อม Phuket Sandbox

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมผู้บริหารของ กปภ.เขต 4 และ กปภ.สาขาภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และหารือการบริหารจัดการน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดเมืองตามนโยบาย Phuket Sandbox ร่วมกับนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จากนั้น เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป แผนการจ่ายน้ำของ กปภ.สาขาภูเก็ต เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามนโยบาย Phuket Sandbox ณ ห้องประชุม SCADA และติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ และขุมเหมืองล็อคปาล์ม เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและประชาชนจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว

โดยผู้ว่าการ กปภ. กล่าวถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่า กปภ.เห็นความสำคัญของการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต หากนโยบาย Phuket Sandbox ประสบความสำเร็จ จะสามารถเป็นต้นแบบของการดำเนินเศรษฐกิจในรูปแบบ New Normal ได้ โดย กปภ.จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการดำเนินเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่นี้ และเตรียมรับนโยบายของประเทศและจังหวัดภูเก็ต พร้อมยืนยันความพร้อมด้านการส่งจ่ายน้ำประปาในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 ของการเปิดจังหวัด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามคาดการณ์ ประมาณ 129,000 ราย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน