กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 7 /2564 แบบ new normal (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 7 /2564 แบบ new normal

01 กรกฎาคม 2564


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 7 /2564 แบบ new normal

              วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดยนายมานิต อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7 ไตรมาสที่ 4/2564 ณ ห้องกองระบบจำหน่ายการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

 ในการนี้ ผอ.กรจ. ให้พนักงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ พร้อมติดตามการตรวจสอบของมาตรวัดน้ำหลักละมาตรวัดน้ำดิบให้มีความถูกต้อง และกำชับให้ติดตามตัวชี้วัดในโครงการต่าง ให้แล้วเสร็จตามกำหนด และได้กำชับให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามกฎระเบียบของ กปภ. ทังนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 3/2564 ได้แก่นางสาวศิรินี สมุทรจินดา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 6 สังกัดงานลูกค้าสัมพันธ์ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน