กปภ.ข.4 ร่วมบริการน้ำดื่มในกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 ร่วมบริการน้ำดื่มในกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation)

15 กรกฎาคม 2564


กปภ.ข.4 ร่วมบริการน้ำดื่มในกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation)

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2564) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มอบหมายให้ งานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมบริการน้ำดื่มให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) จำนวน 180 ขวด ในกิจกรรมบริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจรจัดและสุนัขมีเจ้าของในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประชาชน โดยมี นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ เป็นตัวแทนรับมอบ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน