มท.2 บูรณาการหน่วยงานราชการร้อยเอ็ดแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาหน้าแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 บูรณาการหน่วยงานราชการร้อยเอ็ดแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาหน้าแล้ง

16 กรกฎาคม 2564


มท.2 บูรณาการหน่วยงานราชการร้อยเอ็ดแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาหน้าแล้ง

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ รับฟังสรุปภาพรวมการจัดการระบบประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โดยนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ตลอดจนตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำดิบที่สถานีสูบน้ำแรงต่ำวังพระเจ้า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เบื้องต้นแนะขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำหลังจากที่มีประชาชนร้องน้ำประปาไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค พร้อมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมมือสร้างแก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน