กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 14/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 14/2564

21 กรกฎาคม 2564


กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 14/2564

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 14/2564 โดยร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ และทำความสะอาด ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดเรียบร้อย และสวยงาม สร้างความประทับให้กับผู้มารับบริการ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอีกด้วย

     

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน