การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21 กรกฎาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการบริการลูกค้าและเจ้าหน้าที่ตั้งด่านจุดตรวจ 9 จุด ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นตัวแทนผู้รับมอบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน