กองระบบจำหน่ายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11 / ปีงบประมาณ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่ายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11 / ปีงบประมาณ 2564

24 สิงหาคม 2564


กองระบบจำหน่ายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ 11 / ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดยนายมานิต อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk)  ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำประจำปี 2564และรายงานผลการดำเนินงานโครงการล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ประจำปี 2564พร้อมติดตามติดตามงบลงทุนโครงการสำนักงานประปาทันสมัย (GECC) ระยะที่ 2

ในการนี้ ผอ.กรจ. และพนักงานในสายงาน ได้ร่วมแบ่งปันแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของด้วยการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม บริการด้วยหัวใจ พร้อมทำงานโดยมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน