กองระบบจำหน่ายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/ปีงบประมาณ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่ายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/ปีงบประมาณ 2564

03 กันยายน 2564


กองระบบจำหน่ายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ 12/ปีงบประมาณ 2564

         วันที่ 2 กันยายน 2564 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดยนายมานิต อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 12 ไตรมาส 4/2564 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานทั้ง 4 ไตรมาส ของปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ ผอ.กรจ. ได้สนับสนุนให้พนักงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร ตามวิสัยทัศน์ด้านการจัดการองค์ความรู้ของ กปภ. ที่ต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง

          ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสายงาน โดยมีนายวิษณุพงษ์ ศรแก้ว ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล งานมาตรวัดน้ำ ได้อธิบายการใช้งานระบบติดตามมาตรวัดน้ำ เพื่อตรวจสอบและติดตามการทำงานของมาตรวัดน้ำ และได้มีการจัดกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2564 ซึ่งพนักงานที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ นายภิณโย รอดทอง ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 6 ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน