กองระบบจำหน่ายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/ปีงบประมาณ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่ายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/ปีงบประมาณ 2564

05 พฤศจิกายน 2563


กองระบบจำหน่ายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ 2/ปีงบประมาณ 2564

         วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วยหัวหน้า และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2 ไตรมาส 1/2564 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โดย ผอ.กรจ ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ และให้แต่ละสายงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับงาน ต่อไป

         ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสายงาน โดยมีนายสิทธิชัย อักษรเงิน ตำแหน่งนักภูมิศาสตร์ 7 งานแผนที่แนวท่อ ได้นำเสนอการใช้งาน Application Timestamp ใช้ในการเก็บรวบรวมและฝังข้อมูลภาพการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสูญเสียมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน