กองระบบจำหน่ายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk ครั้งที่ 7/ปีงบประมาณ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่ายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk ครั้งที่ 7/ปีงบประมาณ 2564

31 มีนาคม 2564


กองระบบจำหน่ายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk ครั้งที่ 7/ปีงบประมาณ 2564

 

             วันที่ 31 มีนาคม 2564 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดย นายมานิต อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk)  ติดตามการดำเนินงานของงานน้ำสูญเสีย โดยให้เร่งรัดโครงการปรับปรุงแนวท่อต่างๆ (ปี 63-64) และติดตามผลการส่งข้อมูลน้ำสูญเสียผ่านระบบ DMAMA ทั้งนี้ ให้พนักงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยการรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่ารวมถึงให้ลูกค้าตระหนังถึงการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน