เข้าร่วมศึกษาดูงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านการตลาดและการให้บริการลูกค้าของ กฟน. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

เข้าร่วมศึกษาดูงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านการตลาดและการให้บริการลูกค้าของ กฟน.

23 กันยายน 2564


เข้าร่วมศึกษาดูงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านการตลาดและการให้บริการลูกค้าของ กฟน.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วย นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการ กปภ.สาขาสังกัด เข้าร่วมศึกษาดูงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านการตลาดและการให้บริการลูกค้าของการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องประชุม กปภ.เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการตลาดและการให้บริการลูกค้า ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าเดิม ส่งเสริมแนวทางการหาลูกค้าใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างรายได้ เพื่อให้องค์กรเติบอย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืนต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน