กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกับงานพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมระยะไกล กองเทคโนโลยีสารสนเทศระบบประปา (กทป.) ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการนำเข้าข้อมูลจากระบบควบคุมการผลิตน้ำด้วย PLC ในการจัดทำรูปแบบข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการงานผลิต-จ่าย (scadamc.pwa.co.th)วันที่ 11 ตุลาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกับงานพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมระยะไกล กองเทคโนโลยีสารสนเทศระบบประปา (กทป.) ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการนำเข้าข้อมูลจากระบบควบคุมการผลิตน้ำด้วย PLC ในการจัดทำรูปแบบข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการงานผลิต-จ่าย (scadamc.pwa.co.th)วันที่ 11 ตุลาคม 2564

11 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกับงานพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมระยะไกล กองเทคโนโลยีสารสนเทศระบบประปา (กทป.) ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการนำเข้าข้อมูลจากระบบควบคุมการผลิตน้ำด้วย PLC ในการจัดทำรูปแบบข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการงานผลิต-จ่าย (scadamc.pwa.co.th)วันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมระยะไกล กองเทคโนโลยีสารสนเทศระบบประปา (กทป.) ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการนำเข้าข้อมูลจากระบบควบคุมการผลิตน้ำด้วย PLC ในการจัดทำรูปแบบข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลมายังระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการงานผลิต-จ่าย (scadamc.pwa.co.th) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นข้อมูลแบบ Real-Time จากระบบผลิตทุกสถานีพร้อมกันกับข้อมูลในระบบจ่าย(ระบบ DMAMA) ผ่านระบบ SCADAMC ซึ่งจะทำให้ระบบการผลิต-จ่ายน้ำประปา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ กทป.ๆได้เข้าปฏิบัติงานการจัดการระบบดังกล่าว ณ . กปภ.สาขาท่ามะการะหว่างวันที่ 11-16 ตุลาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน