กปภ.สาขาท่ามะกา ตรวจสอบ, ปรับปรุงระบบผลิต ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 1. ตรวจสอบแก้ไขระบบลูกลอยแจ้งระดับน้ำ ที่ถังสูงให้สมบูรณ์ทุกระดับ 2. ถอดล้างอุปกรณ์ Y-Strainer ของเครื่องจ่ายสารช่วยตกตะกอน (PACl) เพื่อลดการอุดตันในเส้นท่อจ่ายสารเคมี ทำให้เครื่องจักรทำงานเต็มประสิทธิภาพ 3. บำรุงรักษาจุดจ่ายคลอรีนลงถังน้ำใส เพื่อให้การกำจัดเชื้อโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 12 ตุลาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา ตรวจสอบ, ปรับปรุงระบบผลิต ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 1. ตรวจสอบแก้ไขระบบลูกลอยแจ้งระดับน้ำ ที่ถังสูงให้สมบูรณ์ทุกระดับ 2. ถอดล้างอุปกรณ์ Y-Strainer ของเครื่องจ่ายสารช่วยตกตะกอน (PACl) เพื่อลดการอุดตันในเส้นท่อจ่ายสารเคมี ทำให้เครื่องจักรทำงานเต็มประสิทธิภาพ 3. บำรุงรักษาจุดจ่ายคลอรีนลงถังน้ำใส เพื่อให้การกำจัดเชื้อโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 12 ตุลาคม 2564

12 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาท่ามะกา ตรวจสอบ, ปรับปรุงระบบผลิต ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 1. ตรวจสอบแก้ไขระบบลูกลอยแจ้งระดับน้ำ ที่ถังสูงให้สมบูรณ์ทุกระดับ 2. ถอดล้างอุปกรณ์ Y-Strainer ของเครื่องจ่ายสารช่วยตกตะกอน (PACl) เพื่อลดการอุดตันในเส้นท่อจ่ายสารเคมี ทำให้เครื่องจักรทำงานเต็มประสิทธิภาพ 3. บำรุงรักษาจุดจ่ายคลอรีนลงถังน้ำใส เพื่อให้การกำจัดเชื้อโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตพร้อมพนักงาน และเจ้าหน้าที่สายงานผลิต ตรวจสอบ, ปรับปรุงระบบผลิต ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
1. ตรวจสอบแก้ไขระบบลูกลอยแจ้งระดับน้ำ ที่ถังสูงให้สมบูรณ์ทุกระดับ
2. ถอดล้างอุปกรณ์ Y-Strainer ของเครื่องจ่ายสารช่วยตกตะกอน (PACl) เพื่อลดการอุดตันในเส้นท่อจ่ายสารเคมี ทำให้เครื่องจักรทำงานเต็มประสิทธิภาพ
3. บำรุงรักษาจุดจ่ายคลอรีนลงถังน้ำใส เพื่อให้การกำจัดเชื้อโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน