กปภ.สาขาอู่ทอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอู่ทอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

14 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาอู่ทอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบหมายให้ทีมงานผลิตและทีมงานบริการฯ ร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยการระบายตะกอนในเส้นท่อพร้อมทั้งตรวจวัดเเรงดันน้ำประปา ในพื้นที่ตลาดอู่ทอง ต.อู่ทอง, ต.สระพังลาน, ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง และตลาดเทศบาลทุ่งคอก, บ้านหนองวัลย์เปลียง ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง เป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพประปาในระบบจ่าย ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน