กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อให้บริการ หน่วยงานราชการและประชาชนในการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมแจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อให้บริการ หน่วยงานราชการและประชาชนในการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมแจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย

14 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อให้บริการ หน่วยงานราชการและประชาชนในการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมแจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย

กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อให้บริการ หน่วยงานราชการและประชาชนในการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมแจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย
…….
วันนี้ (วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ) นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้บริการ หน่วยงานราชการเเละประชาชนในการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ในการเดินทางลงพื้นที่ ทั้งนี้ ได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เเละเป็นประธานกดปุ่มเพิ่มความสุข เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เติมน้ำต้นทุนแก้ปัญหาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอภูเวียงและอำเภอชุมแพโดยมีข้าราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จากนั้นได้เดินทางตรวจราชการ ณ วัดโพธิบัลลังก์ บ้านดอนแดง ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อม มอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เเละเดินทางมายัง ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำโดยมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงาน พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ณ วัดเทพปูรณาราม (วัดหนองบัวดีหมี) ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน