การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าพบสวัสดีและรายงานตัว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่และมาปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าพบสวัสดีและรายงานตัว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่และมาปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

14 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  เข้าพบสวัสดีและรายงานตัว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่และมาปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

             วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม  2564  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  นำโดยนายสุชาติ  สุดเสนาะ  ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน  ได้เดินทางเข้าพบนายปรีดา  วิภาสวัชรโยธิน  นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง  , นางสุรางค์  แซ่ตั้ง  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ และ  พ.ต.อ.สุธี วรรณสูตร ผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรบางสะพาน เพื่อเข้าพบสวัสดีและรายงานตัว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่และมาปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องระบบน้ำประปาในพื้นที่รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน การให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง อีกทั้งพร้อมให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน