กปภ.สาขาท่ามะกา ออกตรวจสุ่มอ่านมาตรโดยใช้ระบบแผนที่และระบบออนไลน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง และเที่ยงตรงในการอ่านมาตรวัดน้ำ มีผู้ใช้น้ำต้นงวด 12,742 ราย สุ่มอ่านจำนวน 255 ราย กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการตรวจสอบการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพอีกทั้งเป็นการป้องกันการอ่านมาตรวัดน้ำผิดอีกด้วย ตลอดจนเป็นการเพิ่มน้ำจำหน่ายและลดปริมาณน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกตรวจสุ่มอ่านมาตรโดยใช้ระบบแผนที่และระบบออนไลน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง และเที่ยงตรงในการอ่านมาตรวัดน้ำ มีผู้ใช้น้ำต้นงวด 12,742 ราย สุ่มอ่านจำนวน 255 ราย กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการตรวจสอบการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพอีกทั้งเป็นการป้องกันการอ่านมาตรวัดน้ำผิดอีกด้วย ตลอดจนเป็นการเพิ่มน้ำจำหน่ายและลดปริมาณน้ำสูญเสีย

14 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาท่ามะกา ออกตรวจสุ่มอ่านมาตรโดยใช้ระบบแผนที่และระบบออนไลน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564  เพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง และเที่ยงตรงในการอ่านมาตรวัดน้ำ มีผู้ใช้น้ำต้นงวด 12,742 ราย สุ่มอ่านจำนวน 255 ราย  กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการตรวจสอบการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพอีกทั้งเป็นการป้องกันการอ่านมาตรวัดน้ำผิดอีกด้วย ตลอดจนเป็นการเพิ่มน้ำจำหน่ายและลดปริมาณน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาท่ามะกา นำโดย นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา  และคณะกรรมการสุ่มอ่านมาตร ได้ออกสุ่มอ่านมาตรโดยใช้ระบบแผนที่และระบบออนไลน์  เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง และเที่ยงตรงในการอ่านมาตรวัดน้ำ มีผู้ใช้น้ำต้นงวด 12,742 ราย สุ่มอ่านจำนวน 255 ราย  กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการตรวจสอบการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพอีกทั้งเป็นการป้องกันการอ่านมาตรวัดน้ำผิดอีกด้วย ตลอดจนเป็นการเพิ่มน้ำจำหน่ายและลดปริมาณน้ำสูญเสีย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน