กปภ.ข.9 รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.9 รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

20 ตุลาคม 2564


กปภ.ข.9 รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 ต.ค.64 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (กปภ.ข.9) มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไล ผู้ช่วย ผอ.กปภ.ข.9 เป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายณรงค์  เหล็กสมบูรณ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน