กปภ.สาขากาญจนบุรี ลงพื้นที่บริการเชิงรุกในการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี ลงพื้นที่บริการเชิงรุกในการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่

25 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขากาญจนบุรี ลงพื้นที่บริการเชิงรุกในการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่

 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กปภ.สาขากาญจนบุรี โดย นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ เสลาหอม ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงานบริการฯ ทีมงานอำนวยการ ทีมงานผลิต ลงพื้นที่บริการเชิงรุกในการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอเป็นผู้ใช้น้ำอย่างง่ายผ่านเว็บไซต์ กปภ. ณ ตำบลเกาะสำโรง ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการเพิ่มยอดผู้ใช้น้ำรายใหม่ในเขตพื้นที่บริการของ กปภ.สาขากาญจนบุรีและเป็นการสร้างความคุ้นเคยและการรับรู้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในบริเวณดังกล่าวของ กปภ.ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน