การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

25 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
…….
วันนี้ เวลา 08.30 น. (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ) โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ นักบริหาร 9 หัวหน้างาน เเละพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) ได้ถ่ายทอดนโยบาย ของ รปก.2 จากการประชุมไตรมาส 1/2565 ที่ผ่านมา เเละได้ติดตามผลการดำเนินงานของกปภ.สาขาด้านต่างๆ พร้อมร่วมพูดคุย ซักถาม ตอบข้อสงสัยด้านการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพนักงานในสังกัด โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนเเละบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ได้มีการเผยเเพร่วัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) เเละความเสี่ยงระดับองค์กร ปี 2565 ในกิจกรรม Morning talk ในครั้งนี้ อีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 กปภ.สาขาขอนแก่น (พ)

 


มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน