กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/65

25 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/65

               นายวุฒิพร บุญดี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม MORNING TALK สนทนายามเช้า ครั้งที่ 2/65 ณ ห้องประชุม  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน , การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย , การจัดการข้อร้องเรียน SMART 1662 , การทำงานในระบบ SIM, WSP และPM รวมไปถึงได้มีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนค่านิยมและวิสัยทัศน์รวมไปถึงการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ขององค์กรกปภ.ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน