กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมเติมใจให้กันปี 2565 ครั้งที่ 1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมเติมใจให้กันปี 2565 ครั้งที่ 1

25 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมเติมใจให้กันปี 2565 ครั้งที่ 1

                                            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง นำโดยนายศักรินทร์  ถนอมพร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ ให้กับผู้ใช้น้ำในเขตชุมชนตัณฑ์วีระ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน