กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านตำหรุ ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านตำหรุ ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

25 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านตำหรุ ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที

ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านตำหรุ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นำโดย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ นายมงคล ดีตลอด

หัวหน้างานผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว เชิงรุก (Active Leak Control) ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลอ่อน พร้อมแก้ไขทันที

ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณ หมู่บ้านตำหรุ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำ

ลดข้อร้องเรียน พบปะลูกค้า ทำความเข้าใจและตอบข้อสงสัยให้กับผู้ใช้น้ำ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไปด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน