การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ให้การต้อนรับนายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 และนายอภิชาติ ถ้ำจันทร์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ให้การต้อนรับนายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 และนายอภิชาติ ถ้ำจันทร์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ

25 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ให้การต้อนรับนายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 และนายอภิชาติ ถ้ำจันทร์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 และนายอภิชาติ ถ้ำจันทร์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกรองน้ำ โรงสูบน้ำแรงสูง และโรงสูบน้ำแรงต่ำ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา โดยมีนางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานร่วมกันต้อนรับ และรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น กปภ.สาขาไชยา หน่วยบริการท่าชนะยังคงสามารถผลิต - จ่ายน้ำ ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ได้ตามปกติ ปริมาณน้ำในคลองท่ากระจายทรงตัว แต่ยังคงจัดพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้กระทบต่อระบบผลิตน้ำประปา 

ในการนี้ นายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) และ นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 ได้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจ แก่ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อให้ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น มิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน