นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ กปภ. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน กปภ.สาขาเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ กปภ. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน กปภ.สาขาเชียงใหม่

17 ธันวาคม 2564


นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ กปภ. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน กปภ.สาขาเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.64 นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ณ สถานีผลิตน้ำป่าแดด โดยมีนายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ1) พร้อมด้วย นายอนุชา ศิริบวรเดช ผู้จัดกา กปภ.(ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ และ นายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไลผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.9 นำคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับพร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในโอกาสนี้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส ได้เสนอแนะแนวทางบริหารจัดการน้ำประปา ให้พร้อมรองรับการขยายตัว ของหมู่บ้านจัดสรรและแหล่งชุมชนที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายมีแผนสำรองที่รัดกุมในกรณีที่เกิดภัยแล้ง เพื่อให้สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงการจัดทำแผนงานอื่นๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน