กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมวันดินโลก และ 5 ส. (Big Cleaning Day) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมวันดินโลก และ 5 ส. (Big Cleaning Day) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

21 ธันวาคม 2564


กปภ.ข.10  จัดกิจกรรมวันดินโลก และ 5 ส. (Big Cleaning Day) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดกิจกรรมวันดินโลกและ 5 ส.Big Cleaning Day ร่วมกันดูแลสภาพดินรักษาต้นไม้เนื่องในวันดินโลก พุทธศักราช 2564 และทำความสะอาดโดยรอบอาคารสำนักงาน โดยมีนายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  รักษาการผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีนางรัตติยา กฤชทับทอง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ ลานกีฬาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

     ทั้งนี้  คณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 ทุกคนได้ร่วมกันพรวนดิน ดูแลสภาพดินเพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ พร้อมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดโดยรอบอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้นด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน