กปภ.เขต 10 ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต 10 ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙

22 ธันวาคม 2564


กปภ.เขต 10 ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙

         การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดรวมจำนวน 7 คนเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ "คิดถึงพ่อ"ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564  ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

          โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนชาวนครสวรรค์ ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          สำหรับ กปภ.ข.10 ยังคงประชาสัมพันธ์แก่พนักงานในสังกัดให้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตที่จัดขึ้นในแต่ละโอกาสอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยยามวิกฤติ และในยามขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน