กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

14 มกราคม 2565


กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

กปภ.สาขาปากพนัง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565                   

                 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565  นายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคปากพนัง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง โดย ผู้จัดการ ได้มีการพูดคุยเรื่องการลดค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน การติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้า การซ่อมท่อแตกท่อรั่วอย่างทันท่วงที การติดตามหนี้ค้างชำระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเพื่อให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงานในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน