กปภ.สาขาปราจีนบุรีและกบินทร์บุรี ตรวจสอบแหล่งน้ำดิบ และประสานงานเขื่อนนฤบดินทร์จินดา เพื่อรับมือภัยแล้ง 65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราจีนบุรีและกบินทร์บุรี ตรวจสอบแหล่งน้ำดิบ และประสานงานเขื่อนนฤบดินทร์จินดา เพื่อรับมือภัยแล้ง 65

14 มกราคม 2565


กปภ.สาขาปราจีนบุรีและกบินทร์บุรี  ตรวจสอบแหล่งน้ำดิบ และประสานงานเขื่อนนฤบดินทร์จินดา เพื่อรับมือภัยแล้ง 65

วันนี้ (14 ม.ค.65) เวลา 10:00 น. นายอนันต์ เรศจะโปะ ผู้จัดการ กปภ. สาขาปราจีนบุรี และ นายชัยวัฒน์ พูลรอด ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู็จัดการ ฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าพบนายวิเชียร  เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทร์จินดา เพื่อประสานงานเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง 65 และตรวจสอบปริมาณในเขื่อนนฤบดินทรจินดาเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมเขื่อนนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน