การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,300 ขวด สำหรับใช้ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,300 ขวด สำหรับใช้ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

14 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,300 ขวด สำหรับใช้ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) นำโดยนายสุเมธ เเว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้พนักงานในสังกัดร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. แก่ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด -19 ซึ่งกำลังได้รับการรักษา โดยสถานการณ์ของจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระบาดอีกระลอก ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้มีมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด มุ่ง-มัน-เพื่อปวงชน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น (พ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน