กปภ.สาขากำแพงเพชร สรุปผลปิดโครงการ OJT "เพื่อนช่วยเพื่อน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร สรุปผลปิดโครงการ OJT "เพื่อนช่วยเพื่อน"

14 มกราคม 2565


กปภ.สาขากำแพงเพชร สรุปผลปิดโครงการ OJT "เพื่อนช่วยเพื่อน"

เมื่อเวลา 10.00 น. กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายพิเชษฐ เทพบุตร์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดและ กปภ.สาขาใกล้เคียง เข้าร่วมประชุมสรุปปิดโครงการ OJT เพื่อนช่วยเพื่อน พร้อมกล่าวขอบคุณพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยลดน้ำสูญเสียให้กับ กปภ.สาขากำแพงเพชร โดยจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าร่วมโครงการ OJT เพื่อนช่วยเพื่อน ในแต่ละ กปภ.สาขา ต่อไป
 
 
 
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน
#ปิดโครงการ OJT "เพื่อนช่วยเพื่อน"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน