วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดลงพื้นที่​ทำ Step Test สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 02.00 น. เป็นครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบหาท่อแตกท่อรั่วและลดอัตราน้ำสูญเสีย โดยได้จัดทีมลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่ว จำนวน 5 ชุด โดยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพนักงานทุกสายงาน ทั้งงานบริการ งานผลิต งานจัดเก็บรายได้ และงานอำนวยการ ช่วยกันลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสียของสาขาให้ได้มากที่สุด และเป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดลงพื้นที่​ทำ Step Test สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 02.00 น. เป็นครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบหาท่อแตกท่อรั่วและลดอัตราน้ำสูญเสีย โดยได้จัดทีมลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่ว จำนวน 5 ชุด โดยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพนักงานทุกสายงาน ทั้งงานบริการ งานผลิต งานจัดเก็บรายได้ และงานอำนวยการ ช่วยกันลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสียของสาขาให้ได้มากที่สุด และเป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ.

15 มกราคม 2565


วันพุธที่ 12 มกราคม  2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุรพงศ์  สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์  พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดลงพื้นที่​ทำ Step Test สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 02.00 น. เป็นครั้งที่ 2  เพื่อตรวจสอบหาท่อแตกท่อรั่วและลดอัตราน้ำสูญเสีย โดยได้จัดทีมลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่ว จำนวน 5 ชุด โดยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพนักงานทุกสายงาน ทั้งงานบริการ งานผลิต งานจัดเก็บรายได้ และงานอำนวยการ ช่วยกันลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสียของสาขาให้ได้มากที่สุด และเป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ.

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดลงพื้นที่​ทำ Step Test สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 02.00 น. เป็นครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบหาท่อแตกท่อรั่วและลดอัตราน้ำสูญเสีย โดยได้จัดทีมลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่ว จำนวน 5 ชุด โดยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพนักงานทุกสายงาน ทั้งงานบริการ งานผลิต งานจัดเก็บรายได้ และงานอำนวยการ ช่วยกันลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสียของสาขาให้ได้มากที่สุด และเป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน