การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด ลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าหน่วยงานราชการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด ลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าหน่วยงานราชการ

20 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด ลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าหน่วยงานราชการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด นำโดยนายกิตติ โบว์พัฒนากุล ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน

ลงพื้นที่ สวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หน่วยงานราชการ อปท. ในพื้นที่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน