กปภ.สาขากาญจนบุรี ออกหน่วยให้บริการรับเงินค่าติดตั้งประปารายใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี ออกหน่วยให้บริการรับเงินค่าติดตั้งประปารายใหม่

20 มกราคม 2565


กปภ.สาขากาญจนบุรี ออกหน่วยให้บริการรับเงินค่าติดตั้งประปารายใหม่

 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 กปภ.สาขากาญจนบุรี โดย นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาววรรณวิสา เอิบอิ่ม หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยทีมงาน ออกหน่วยให้บริการรับเงินค่าติดตั้งประปารายใหม่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ลูกค้า และเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ เพิ่มยอดน้ำจำหน่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน