การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ประชุมรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ประชุมรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4

21 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ประชุมรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4

   วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายสุชาติ  สุดเสนาะ  ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน  เข้าร่วมประชุมตามรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ 4  ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน