กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบ 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบ 2565

21 มกราคม 2565


กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบ 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต นายอติราช เสริมสุข หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 นายสิทธิชัย ปลื้มอารมณ์ รักษาการหัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 และว่าที่ ร.ต.รัชเศรษฐ์ ไกรฤกษ์ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 3 และงานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบท่อประปาทั้งภายนอกและภายในบ้าน ให้กับลูกค้า โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการจัดทีมเพื่อทำการสำรวจค้นหาท่อแตก / รั่ว  บริเวณหมู่บ้านโฮมเพลสรังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้หมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณต้นทางของสถานีจ่ายน้ำ แต่ทาง กปภ.สาขารังสิต(พ) กลับได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าน้ำประปาไหลอ่อน จึงทำให้ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียของ กปภ.สาขารังสิต(พ) ต้องทำการวิเคราะห์ ปรับแผนการดำเนินการ และแบ่งทีมเพื่อทำการสำรวจค้นหาท่อแตก / รั่ว โดยทันที ในการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้รับการประสานงานจาก นายธงชัย ระยะกุญชร ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งว่าจะมีสื่อเข้าทำข่าวในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดินา รักษ์อุดมการณ์ หรือ ป๋าแหง็ม ผู้สื่อข่าว เจ้าของวลี "ครับเจ้านาย" ลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เบื้องต้นก่อนลงพื้นที่ ทาง กปภ.สาขารังสิต(พ) โดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต และ หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อม งานลูกค้าสัมพันธ์ ได้มีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้สื่อข่าวก่อนลงพื้นที่  จากการจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ในครั้งนี้  กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้าในพื้นที่รวมไปถึงเพื่อตอบสนองนโยบายของ นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่ให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสีย โดยได้รับมอบหมายในการดำเนินการอย่างเร่งด่วนจาก นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)  โดยมอบหมายให้ นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านน้ำสูญเสียของ กปภ.สาขารังสิต(พ) อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสียในพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบท่อประปาทั้งภายนอกและภายในบ้าน ให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ การประปาส่วนภูมิภาคต่อไป  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา  (ท่านสามารถ สแกน QR code เพื่อรับชม Clip VDO)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน