กปภ.สาขากำแพงเพชร เติมน้ำใจให้ลูกค้า เติมรอยยิ้มให้ชุมชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร เติมน้ำใจให้ลูกค้า เติมรอยยิ้มให้ชุมชน

21 มกราคม 2565


กปภ.สาขากำแพงเพชร เติมน้ำใจให้ลูกค้า เติมรอยยิ้มให้ชุมชน

เมื่อเวลา 08.00 น. กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายพิเชษฐ เทพบุตร์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นำทีมบริการ ทีมอำนวยการ  ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าแบบเคาะประตูบ้านเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า พร้อมให้บริการแนะนำ/เชิญชวนให้ลูกค้าใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำธุรกรรมกับ กปภ. สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างมาก กิจกรรมดังกล่าวจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขากำแพงเพชร 
 
ทั้งนี้ กปภ.สาขากำแพงเพชร ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า และ กปภ. นอกจากนี้ได้สำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการใหบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
 
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน
#เติมน้ำใจให้ลูกค้า #เติมรอยยิ้มให้ชุมชน 
#กาประปาส่วนภูมิภาค 💦

 
เลื่อนขึ้นข้างบน