การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ดำเนินการสุ่มมาตรประจำเดือน มกราคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ดำเนินการสุ่มมาตรประจำเดือน มกราคม 2565

21 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ดำเนินการสุ่มมาตรประจำเดือน มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้พร้อมใจลงพื้นที่สุ่มอ่านมาตร 2% ผ่านโปรแกรมระบบการจัดการสุ่มมาตรออนไลน์ ที่หน่วยบริการหนองฝ้ายและแม่ข่ายเลาขวัญ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการอ่านมาตร เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้พูดคุย รับฟังเสียงของลูกค้าเพื่อมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น หากพื้นที่ใดมีท่อแตกรั่วได้ดำเนินการแก้ไขทันที ซึ่งพนักงานทุกคนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน