การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่พบลูกค้า ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2565 ในพื้นที่ ม.4 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่พบลูกค้า ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2565 ในพื้นที่ ม.4 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

20 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่พบลูกค้า ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2565 ในพื้นที่ ม.4 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดยนางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบลูกค้า ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2565 ในพื้นที่ ม.4 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นการพบปะผู้ใช้น้ำ รับฟังปัญหาของผู้ใช้น้ำ แนะนำการดูแลระบบท่อภายในบ้าน แนะนำการชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ @pwathailand ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ กปภ. เพื่อเสริมสร้างความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน