กปภ.ข.4 สร้างความมั่นใจตรวจ ATK เชิงรุก คุมเข้มการแพร่ระบาด Covid -19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 สร้างความมั่นใจตรวจ ATK เชิงรุก คุมเข้มการแพร่ระบาด Covid -19

02 มีนาคม 2565


กปภ.ข.4 สร้างความมั่นใจตรวจ ATK เชิงรุก คุมเข้มการแพร่ระบาด Covid -19

     เช้าวันนี้ (2 มี.ค. 65) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 ผู้อำนวยการกอง พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้ารับการตรวจคัดกรอง Covid - 19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
 
     นอกจากนี้ ผอ.กปภ.ข.4 ได้เน้นย้ำให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบ โดยกำหนดให้มีการตรวจซ้ำทุก 14 วัน รวมถึงแจกชุดตรวจ ATK แบบตรวจด้วยตนเองให้กับผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองคนละสองชุดให้ตรวจห่างกัน 5 วัน ทั้งนี้ หากพบบุคลากรมีผลการตรวจเป็นบวก จะให้แยกกักตัวและเข้าสู่ระบบการรักษาภายใต้มาตรการและแนวทางการรักษาผู้ป่วย Covid - 19 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันควบคุมโรคและลดการแพร่ระบาดต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน