กปภ.ข.4 มอบน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 มอบน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

07 เมษายน 2565


กปภ.ข.4 มอบน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มอบหมายให้ นางเจษฎา คงกิจ ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพน้ำและระบบผลิตมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด ให้แก่ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปบริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2565  ณ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางท้องถนน ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน