มท.2 กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมบริการน้ำประปาตลอดช่วงสงกรานต์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมบริการน้ำประปาตลอดช่วงสงกรานต์

08 เมษายน 2565


มท.2 กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมบริการน้ำประปาตลอดช่วงสงกรานต์

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เชิญชวนประชาชนฉลองสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด-19 กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมดูแลและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนตลอดช่วงสงกรานต์
 
           นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประชาชนหลายท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว และเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกัน เพื่อให้การเฉลิมฉลองของประชาชนทุกท่านในช่วงวันหยุดยาวเป็นไปอย่างปลอดภัยทั้ง ก่อน-ระหว่าง-หลัง เทศกาลสงกรานต์ตามแนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด-19" จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งดสาดน้ำ ประแป้ง และปฏิบัติตามมาตรการ VUCA หรือ "ฉีดวัคซีน ป้องกันตนเองตลอดเวลา ใช้ชีวิตปลอดภัยเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง ตรวจ ATK" เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้ดีที่สุด นอกจากนี้ ก่อนออกเดินทางขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน โดยปิดน้ำ ปิดไฟให้เรียบร้อย และควรปิดวาล์วหน้าบ้าน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของระบบประปาในบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ และสูญเสียทรัพยากรน้ำโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งนี้ กำชับ กปภ. เตรียมความพร้อมเพื่อบริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
          นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ พร้อมดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด ตรวจตรา เฝ้าระวังสภาวการณ์ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อการบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ กปภ. ขอส่งความห่วงใยถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ หรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน