กปภ.ข. 4 ลงพื้นที่บริการน้ำดื่มตราสัญลักญณ์ กปภ. ณ วัดสาองพี่น้อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข. 4 ลงพื้นที่บริการน้ำดื่มตราสัญลักญณ์ กปภ. ณ วัดสาองพี่น้อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

07 เมษายน 2565


กปภ.ข. 4 ลงพื้นที่บริการน้ำดื่มตราสัญลักญณ์ กปภ. ณ วัดสาองพี่น้อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และนายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน กปภ.สาขาในสังกัด เข้าร่วมงานเททองหล่อพระประธาน โดยมีนายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ กปภ. ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ วัดสองพี่น้อง และได้ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา จำนวน 42 ทุน ทั้งนี้ ผอ. กปภ.ข.4 ร่วมมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 100,000 บาท ณ โรงเรียนวัดสุขุม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ในโอกาสนี้ กปภ.ข.4 และ กปภ.สาขาปากพนัง ได้ร่วมบริการน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่ประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน