ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4

09 พฤษภาคม 2565


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน