มท.2 ห่วงอุทกภัยฤดูฝนปี 65 กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมระบบผลิตน้ำประปา ดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 ห่วงอุทกภัยฤดูฝนปี 65 กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมระบบผลิตน้ำประปา ดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

11 พฤษภาคม 2565


มท.2 ห่วงอุทกภัยฤดูฝนปี 65  กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมระบบผลิตน้ำประปา ดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ห่วงสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นปกติและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศของประเทศไทย ในปี 2565 ว่าจะเริ่มต้นฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นมีโอกาสสูงที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทย บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในบางพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชน จึงกำชับ กปภ.สาขา ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา เพื่อให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้เป็นปกติและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบ เพื่อให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมาก ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรมชาติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

          นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชน โดยได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจัดเตรียมความพร้อมของบุคคลากร รถยนต์บรรทุกน้ำ ตรวจสอบเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน