กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน และจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน และจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

12 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน และจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี (กปภ.สาขาธัญบุรี) นำโดย นายนคร ขอแนบกลาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย นางน้ำผึ้ง ปัตตวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ , หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565 และร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน 100 ล้านต้น ของจังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณพื้นที่ภายในสำนักงาน กปภ.สาขาธัญบุรี เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานในสังกัด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน