การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

12 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดยนางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบหมายให้ทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานสังกัดงานบริการฯ ลงพื้นที่​สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย เป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ. มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม และทีมบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน